Ariel 1/2004 – Östersjösamtal

Under åren 2001–2003 genomfördes det litterära projektet "Östersjösamtal", tänkt som en mötesplats för samtida författare från östersjöländerna, svenska kollegor och en svensk publik. Vid varje samtal arrangerades en rad författarmöten i skilda miljöer och konstellationer. Parallellt introducerades de utländska författarna på svenska i skriftserien »Östersjösamtal«, publicerad av Ariel och ellerströms förlag. I detta nummer av tidskriften gör vi en retrospektiv tillbakablick på projektet, och ger alla dem som kom för sent till evenemangen en chans att ändå bekanta sig med åtta av de utländska författare som deltog.

Innehåll

Östersjösamtal 1 (augusti/september 2001):
Doris Kareva (Estland)
Östersjösamtal 2 (november 2001):
Tomas Venclova (Litauen)
Östersjösamtal 3 (februari 2002):
Olga Tokarczuk (Polen)
Östersjösamtal 4 (maj 2002):
Amanda Aizpuriete (Lettland)
Östersjösamtal 5 (augusti/september 2002):
Gennadij Ajgi (Ryssland)
Östersjösamtal 6 (maj 2003):
Tomi Kontio (Finland)
Östersjösamtal 7 (september 2003):
Elke Erb (Tyskland)
Östersjösamtal 8 (november 2003):
Herkus Kuncius (Litauen)