Ariel 4–5/2004 – Som ett förbluffat vittne i ett land...: Tretton samtida ex-jugoslaviska poeter

»Som ett förbluffat vittne i ett land, medan det ännu fanns« är titeln på Ariels presentation av tretton poeter från det som en gång var Jugoslavien, en kort blick in i tretton sydslaviska författarskap, som inte företräder något annat än sig själva, men som delar det med varandra och med regionen de kommer ifrån att de befinner sig i olika stadier av vardande. Numret är redigerat av den slovenske poeten Aleš Debeljak, som i sitt förord skriver: »Dessa ’Atlantis barn’, dessa ex-jugoslaviska poeter har verkligen någonting gemensamt: vi delar en mer eller mindre tyglad, men ständigt molande känsla av förlust, oavsett om vi lever i exil eller hemma, och oavsett hur tärt och skändat det senare har blivit. Som medborgare i de olika politiska statsbildningar som uppstod ur Jugoslaviens aska delar vi kanske också en ännu knappt artikulerad, men desto mer brinnande längtan efter konturer till ett gemensamt liv som skulle kunna bryta sig ut ur den etniska fundamentalismens tvångströja. Vi delar insikten att grunden till de länder som ersatte den sydslaviska federationen vilar på lager efter lager av gemensam smärta.«

»Det vore därför för lite att säga att kriget präglar poesin i detta urval från en hemsökt europeisk regionfrån en hemsökt europeisk region. Det är snarare dess främsta utmärkande­ drag. Jag skyndar mig att tillägga att kriget som en gemensam erfarenhet sällan omnämns explicit. Istället finns det där som en dämpad, men entonigt ihållande underström. Från dess krusningar utgår en erfarenhet, som på en gång markerar och omvandlar den livsvärldens innersta cirkel där de individuella poetiska rösterna för sin kamp för tillblivelse. Kriget utgör, annorlunda uttryckt, ofrånkomligen den kollektiva ram innanför vilken den enskilda poetens personliga stil hoppas kunna nå en bredare, mer gemensam mening­.«

Som ett förbluffat vittne i ett land medan det ännu fanns
Tretton samtida ex-jugoslaviska poeter

Aleš Debeljak: Kriget i bakgrunden. Samtida ex-jugoslaviska poeter
Aleksandar Becanovic
Zoran Bognar
Branko Cegec
Aleš Debeljak
Lidija Dimkovska
Pavle Goranovic
Barbara Korun
Refik Licina
Semezdin Mehmedinovic
Brane Mozetic
Senadin Musabegovic
Sibila Petlevski
Ana Ristovic