Hemlighetstillståndet

Den danska poeten Ingrid Christensen räknades vid sin död 2009 som en av de viktigaste poeterna i Norden. Flera av hennes centrala diktsamlingar, som Fjärlilsdalen, Alfabet och Det, finns sedan tidigare på svenska.

I Hemlighetstillståndet söker hon, i essäns form och med utgångspunkt i det egna skrivandet, efter giltiga svar på poetikens grundfrågor om språkets relation till världen och människornas till språket, men också på de existentiella frågorna om den enskilda människans relation till naturen, historien och ödet.

I översätttning av Anna Hultenheim.