Kritiker 11: Antikritikk

KRiTIKER är en ny litteraturtidskrift med Norden som arena och kritiken som uppgift: en plats i samtiden där de nordiska litteraturerna får möjlighet att brytas mot varandra, att brytas genom varandra, att bryta på varandras språk. Här möter svenska, norska, danska och finlandssvenska kritiker och författare sina egna och varandras litteraturer i essäer och recensioner.

# 11 Antikritikk. La oss forestille oss en verden der vriene, uforutsigbare og tidvis kultne eksentrikere har definisjonsmakten over kritikken! I sitt siste nummer som redaktør av Kritiker (Daniela Floman tar over fra og med neste nummer), spør Annelie Axén om det er plass for en kritikk som ikke passer for enhver. Er det bruk for kritiske tekster som mislykkes ifølge de vanlige målestokkene for god kritikk, eller bør kritikken snarere etterstrebe en særlig slags sannhet? I samarbeid med Simen Hagerup og Mathias Kokholm har Axén invitert kritikere til å levere tekster som våger seg ut på tynn is; som destabiliserer kritikkens utsagnsposisjon; noen ganger for å bli værende i mørket, famle seg frem, våge å feile; tekster som ville prøve å overliste sin egen gode smak.

God lesning!

OM KRITIKER #11

En snygg, intelligent och kul litteratur­tidskrift hamnar i mina händer. / Anna Hallberg, DN

KRiTIKER redigeras i och mellan Berlin, Skåne, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm, utkommer med fyra 128-sidiga nummer om året sedan hösten 2006.

KRiTIKER utges av Ariel förlag i samarbete med Fria Seminariet i Litterär kritik.

Andre kunder kjøpte også: