Så funkar det!

Så funkar det! är Ariels litteraturvetenskapliga fickhandbok - eller nåt. Klargörande och koncist, lekfullt och förtätat reder Paul Soares ut begreppen.

Skrivet om Så funkar det!

»... jag som läsare fastnar istället vid Paul Soares’ både vackra och spännande Så funkar det!« – Kristian Lundberg, KvP

»... respektlöst och roligt tumlar han om i havet av litterära begrepp så att man med Melville får lust att kasta sin gamla sjömanspirk i luften och ropa Hurra!« – Lars Nygren, GP