Skärvor, senare

Skärvor, senare är titeln på denna urvalsvolym, som introducerar den tyska poeten och kortprosaisten Elke Erb på svenska. Erb hör till en löst hållen grupp östtyska poeter som från sextiotalets början framträdde i opposition mot den officiella estetiken, delvis i den sovjetiska töväderslyrikens efterföljd. Man skulle kunna säga att hennes dikter för motståndet ända ut i grammatiken.

Elke Erb är född 1938 i Eifel i västligaste Tyskland; flyttade 1949 med familjen till Halle i det nya DDR och sedan vidare till Berlin, där hon ännu bor. Debut 1975 med Gutachten; har därefter utgivit ytterligare fem samlingar, senast Sachverstand från 2000. Verksam även som översättare, framför allt från ryskan.
Skärvor, senare är tolkad till svenska av Lars-Inge Nilsson, som även stått för urval och efterord.

Skärvor, senare är volym 7 i skriftserien Östersjösamtal.

Nøkkelord: Poesi Oversettelse Gjendiktning

Av samme forfatter: