Styr din plog över de dödas ben

Styr din plog över de dödas ben. I ett avsides

hörn av den polska landsbygden, nära den

tjeckiska gränsen, lever Janina Duszejko, en

gång broingenjör och lärarinna. Nu ägnar

hon sin tid åt att se om grannarnas vintertomma

hus, att tillsammans med rådjur

och vildsvin ströva genom markerna, att

översätta Blake - och att ställa horoskop. Så

påträffas en av de bofasta grannarna död,

och plötsligt är det excentrikern Janina som

befinner sig i händelsernas centrum. Det som

för myndigheterna ter sig oförklarligt bildar

under hennes tränade blick ett tydligt mönster.

Det enda hon behöver göra är att lära sin

omgivning att läsa spåren rätt.

Olga Tokarczuk är född 1962 och

bosatt i Wroclaw i sydvästra Polen.

Hon tillhör sin generations mest

framträdande polska prosaister.

Styr din plog över de dödas ben är

hennes femte bok på svenska.

Styr din plog över de dödas ben är

översatt till svenska av Jan Henrik

Swahn.