Arbetare eller tjänsteman?

Under senare år har flera fackliga gränsdragningsproblem uppkommit inom svensk verkstadsindustri. Utifrån en rad fallstudier ger författaren exempel på olika slag av arbetsorganisatoriska och tekniska förändringar, som ligger bakom dessa konflikter.