Arbete och arbetsmarknad i Norden

Denna bok är resultatet av en konferens i Kungälv 1985 som behandlade den historiska forskningen om industriarbetet, arbetslivet och relationerna på arbetsmarknaden. Uppsatserna är skrivna av ledande nordiska forskare på området och ger en klargörande bild av det aktuella forskningsläget.