Demokrati och socialism

Den österrikiska socialdemokratin, den så kallade austromarxismen, intog under mellankrigstiden en självständig position mellan socialdemokrati och kommunism. Idéhistorikern Lennart Olausson introducerar här denna riktning genom att analysera den debatt om sambandet mellan demokrati och socialism som fördes mellan två förgrundsgestalter, Max Adler och Otto Bauer.