Den fackliga kampens gränser

En studie över de fackliga striderna på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i samband med införandet av den nya datoriserade tekniken. I en historisk återblick visar författaren att varje genomgripande förändring av produktionen följts av konflikter om den nya teknikens användning och arbetets organisering.