Det vilda tänkandet

Ett epokgörande arbete av 1900-talets mest inflytelserika antropolog. Genom en analys av s.k primitivt tänkande vill Lévi-Strauss visa att människan intellektuellt sett är enhetlig och att det inte finns någon fundamental skillnad i sättet att tänka mellan stenåldersmänniskor och nutidsmänniskor; en klassificerande verksamhet är en grundläggande livsform för alla människor.

Bokens aktualitet sträcker sig långt utöver själva antropologin, in i den filosofiska och civilisationskritiska diskussionen.