Fack, företagsledning och besluten om företagens framtid

I denna skrift presenteras resultat från ett brett upplagt forskningsprojekt, 'Strategiskt beslutsfattande och fackligt medbestämmande'. Företagsledningar och fackliga företrädare i 450 företag har intervjuats om sina erfarenheter av medbestämmandelagen.