Medicin mot fattigdom

Medicin mot fattigdom handlar om sjukdomar, sjukvård och familjeplanering i en sydindisk by. Det vi kallar “tropiska sjukdomar” visar sig vara sjukdomar orsakade av fattigdom och utsugning -- ett direkt resultat av det ekonomiska och politiska systemet. Den dominerande hälsovårdspolitiken och ideologin både i tredje världen och västvärlden kritiseras hårt. Den västerländska tekonologin i byn, representerad av en svensk u-hjälpsförening -- Svalorna -- och den offentliga sjukvården fungerar enligt befolkningen inte bättre än de tradionella behandlingsmetoderna hos örtläkare och medicinmän. den främsta orsaken till detta är den västerländska medicinens oförmöga: man ger piller istället för att bekämpa undernäring och de undermåliga sanitära förhållandena. I det sista kapitlet avslöjas den indiska familjeplaneringen som ett auktoritärt program för befolkningskontroll riktat främst mot de fattiga i samhället.