Mot metodtvånget

Paul Feyerabend är 1900-talets mest originelle och kontroversielle vetenskapsteoretiker. Den amerikanske filosofen Richard Rorty har kallat Feyerabend "filosofins Norman Mailer – briljant, modig, äventyrlig, originell och egensinnig." I Mot metodtvånget (Against Method), Feyerabends centrala verk, framgår varför.

Feyerabend visar här att den moderna vetenskapsteorin missuppfattat sitt studieobjekt. Positivister och rationalister har tolkat vetenskapen som en rationell process på väg mot allt högre sanningar och sett Metoden som en garant för vetenskapens överlägsenhet. Feyerabend visar dock med exempel och argument att vetenskapen aldrig har fungerat enligt någon rationell metod, inte kan göra det, och heller inte bör göra det. Vetenskapen är en kunskapstradition bland andra, och dess ensamrätt på området "pålitlig kunskap" gör att mängder av vetande inte tas tillvara.

Denna nyöversättning bygger på 1993 års omarbetade och utvidgade utgåva, och har försetts med ett personligt och insiktsfullt förord av professor Thomas Brante.