Utanför: Avvikandets sociologi

Marijuanarökare och jazzmusiker är två av de avvikande grupper som den amerikanske sociologen Howard S. Becker studerar i den moderna klassikern Utanför (originalet Outsiders gavs ut 1963). Han visar här hur och varför någon blir en avvikare. Därigenom kan vi också förstå hur samhällets regler skapas och tillämpas.

Avvikande livsstilar är ett mycket mer allmänt fenomen än man tidigare trott. Att de skulle vara patologiska är en föreställning med svåra följder för dem som stämplas som avvikare.

Denna banbrytande och lättillgängliga bok kommer att vara aktuell så länge vi definierar vissa människor, och ibland oss själva, som utanför.