Vardagens organisering

Detta är en banbrytande undersökning av ett hittills outforskat område. Författaren ger en grundlig och insiktsfull beskrivning av hemtjänstens vardag. Hon diskuterar inneboende problem i den offentliga äldreomsorgen men också betingelserna för att hemtjänstens vardagliga möten blir tillfredsställande för både vårdare och vårdade. Tre olika organisationsmodeller jämförs: den traditionella, den löpande-bandslika och den självstyrande smågruppen.