Yrkeskvinna eller makens tjänarinna?

Detta är en bok om de strider regering och statsapparat, arbetsgivare och fackföreningsrörelse, riksdagsmän och riksdagskvinnor, kvinnorörelsen, Männens förening, SAP, bondeförbundet m fl under mellankrigstiden utkämpade om den gifta kvinnans uppgifter i samhället. Var hon försörjd som gift och borde hon därför avstå från yrkesarbete – särskilt i kristider? Eller var hon en likvärdig varelse med rätt till utbildning, arbete och medborgarskap på samma villkor som mannen? Eller skulle hon tillerkännas alla sina rättigheter men ändå övertalas att stanna i ''det lugna hemmet'' som makens tjänarinna? Kring dessa problemställningar formades manlighet och kvinnlighet under mellankrigstiden, lagar skrevs och ifrågasattes och politiska allianser ingicks. Renée Frangeur är lärare på Bona folkhögskola. Detta är hennes doktorsavhandling, framlagd vid Historiska institutionen i Göteborg.