Behind Straight Curtains: Towards a Queer Feminist Theory of Architecture

I Behind Straight Curtains presenteras en serie kritiska scener som lovsjunger queerheten och det teatrala hos arkitekten Eileen Grays byggnad E.1027, författaren och förförerskan Natalie Barneys litterära salong och Selma Lagerlöfs hem Mårbacka.

Boken utforskar exempel på arkitektur som ifrågasätter sociala normer genom att dra undan heteronormativa och sexistiska gardiner.

På ett spekulativt men samtidgt engagerat och passionerat sätt åskådliggör Katarina Bonnevier en arkitektur som reser sig ur en dröm om förvandling.

Nøkkelord: Teori Arkitektur Genus Estetisk teori Queer

Andre kunder kjøpte også: