Black box illuminated

Black Box Illuminated är en antologi med särskilt fokus på rörlig bild och installation. Ett flertal internationellt uppmärksammade skribenter diskuterar den rörliga bildens status i samtida konst.

Texter av: Saul Anton, Sara Arrhenius, Raymond Bellour, Magdalena Malm, Stéphanie Moisdon Trembley, Christina Ricupero, Jean-Christophe Royoux, Marianne Torp och Annika Wik.