Deleuze och mångfaldens veck

Deleuze och mångfaldens veck innehåller texter från ett symposium som organiserades av tidskriften Material vid Artnode i Stockholm 1998 och som var ett av de första internationella symposierna om Deleuze efter
hans död 1995. Boken samlar bidrag av John Rajchman, Manuel De Landa, Anne Querrien, Jacques Rancière, David Lapoujade, Suely Rolnik och Astrid Söderberg-Widding, samt ett förord av redaktörerna Helena Mattsson och Sven-Olov Wallenstein, och ett efterord om Art Nodes historia av Mats Brodén.

Som ett appendix återfinns också en översättning av Deleuze och Guattaris "Percept, affekt, begrepp" från deras sista gemensamma bok, Qu'est-ce que la philosophie?, där de analyserar relationen mellan konst, vetenskap och filosofi.