Måleriets rum

Hur ska vi förstå och förhålla oss till det abstrakta måleriet när dess gränser sedan länge förskjutits och omvärderats? Utifrån åtta svenska konstnärskap* och deras förhållande till rummet problematiserar Håkan Nilsson våra invanda föreställningar om modernismens och det abstrakta måleriets renlärighet.
Måleriets abstrakta och på samma gång faktiska rum med dynamik i ytplanen, öppna former, färgrum och minnesrum inkräktar på betraktarens rum och inkluderar denne såväl fysiskt som mentalt i verket. Genom dessa rumsligheter ges ett alternativ till den traditionella fokuseringen på måleriets ytmässighet som har legat till grund för uppdelningen av det förra seklets måleri i modernt och postmodernt.

Håkan Nilsson är konstkritiker på Dagens Nyheter och docent i konstvetenskap vid Södertörns högskola samt lektor i konstteori vid Konstfack.

*Lennart Rodhe, Karl-Axel Pehrson, Elli Hemberg, Olle Bærtling,
Gert Marcus, Olle Borg, Mari Rantanen, Ann Edholm.