Jag litar inte på verkligheten

Ibland inträffar händelser som får oss att ompröva det vi vanligen brukar kalla verkligheten. Erik Lundbergs nya bok är såväl en berättelse som en betraktelse, där varje ögonblick rymmer öppningar mot det förflutna och framtiden. Minnen från barndomen löper samman med ett långt livs inre och yttre resor. Följeslagare på vägen blir både den naturvetenskapligt begåvade brodern som blev ingenjör, som diktarna och tänkarna - Swedenborg, Strindberg, Kropotkin, de Nerval, HC Andersen, Whitman och profeter och evangelister i Gamla och Nya testamentet.

Detta är dessutom en berättelse om vägen mot en tro, en vandring över stora avstånd i tid och rum där det stora hela ryms i det lilla.