Lagom lika, lagom olika

Hur görs berättelser om bisexualitet betydelsefulla i olika situationer? Hanna Bertilsdotter Rosqvist analyserar och diskuterar i denna bok föreställningar om manlig bisexualitet, öppenhet och lagomhet.

Författaren utgår både från unga bisexuella mäns egna berättelser om bisexualitet och artiklar i svenska dagstidningar där bisexualitet förekommer som en egen kategori. Genom berättelserna i dessa olika material skapar författaren nycklar som kan användas till att förstå hur föreställningar om skillnader mellan manlig hetero- och homosexualitet och mellan hetero- och homosexuella män skapas, används och upprätthålls.

Hanna Bertilsdotter Rosqvist är forskare vid Enheten för genusforskarskolan och sociologiska institutionen, Umeå universitet. Lagom lika, lagom olika är hennes doktorsavhandling.

Nøkkelord: Sosiologi Genus Biseksualitet