Med en burk soppa

När den semantiska och grammatiska disciplinen bryts, då rämnar hushållningen, kittet pulveriseras och blir ingenting annat än grus på golvet, damm utefter de plana ytorna.

I denna text lämnas läsaren där läsaren hör hemma, på sin egen förstukvist, att själv skapa kontext, att själv korka ur flaskan, sprätta kuvertet, öppna en äldre burk soppa, möta hemmets frid och vansinne, för att så finna.

Nøkkelord: Prosa Roman