Miniatyrproduktioner

Miniatyrproduktioner möter vi en säregen poesi, där miniatyrerna utgör ekosystem, små enheter vars inre logik kretsar kring ett specifikt centra, en undran om jaget, evolutionen, familjen: det hemliga som inte får lov att lämna huset.

Här utsätts det abstrakta och det konkreta, det tingliga och det vagt begreppsliga för upprepade experiment och textuella överlagringar. Färden går genom ett diktjag som gärna lånar sig till karaktärer: en möbelhandlare, mimare eller observatör. Kring dessa personligheter konstrueras en privat mytologi av geofysiska och psykologiska teman etc.

I texterna sker ständiga omförhandlingar mellan begreppen natur och kultur, lag och fall. En lakonisk vardagsskildring av efterkrigstidens familjeliv förmedlar något suggestivt och oroande.

Jonas Örtemark använder sig av en samplingsteknik som vanligtvis hänförs till språkets materialitet och sociala kontext. Men denna parasiterande verksamhet förknippas här med språkets potentialitet och berättandets oanade möjligheter.

Miniatyrproduktioner är Jonas Örtemarks debut i bokform.

Av samme forfatter: