Minnas och komma ihåg är inte det samma

"- Det är klart att jag kommer ihåg. Det var den viktigaste dagen i mitt liv."

Erik Lundbergs nya bok är en resa genom både ett intellektuellt och faktiskt landskap. Här möter vi tidernas flykt och tankens ständiga bildning, i vilken form den än må ta.

"Tidigt mötte jag Minnas och Komma ihåg och de förde mig inte bort från stunden och ögonblicket utan gjorde stund och ögonblick till bländande nu, som stannade kvar och lyste upp tillvaron med ett ljus, som kom liksom framifrån, och långt senare läste jag i en bok av Vilhelm Ekelund, att »Minnet, i yppersta mening, är alltid – – – en kraft som sträcker sig framåt«, ja, Minnas och Komma ihåg är de, som återger det som varit och låter oss vara i det som är och alltid får oss att se framåt." – Erik Lundberg