Niels Klims underjordiska resa

Följ Niels Klim ned i underjorden...

Niels Klim upptäcker världar inuti vår egen planet – exotiska civilisationer och otroliga varelser som rör sig på undersidan av jordens tunna skal – och i jordens mitt, en liten planet som rör sig runt en liten, liten sol.

Med denna klassiska utopi från 1741 ger Ludvig Holberg sig in i tidens anda med en kritisk skildring av de utopiska idéerna. Vad krävs för ett välordnat land? Har dårarna och galningarna sin naturliga plats?

Genom Niels Klims fantastiska resa ned i underjorden blottläggs och skärskådas verkligheten. Hans resa är på så sätt inte en resa i fantasin, utan i verkligheten.

Boken avslutas med initierade efterord av både översättaren Erik Carlquist och universitetslektor Sarah Ljungquist.

Nøkkelord: Prosa Roman