Samlade noveller, volym 2

Detta är en nyutgåva av den andra av tre volymer med Poes samlade noveller, i kompletta nyöversättningar av Erik Carlquist. Första volymen innehåller de mest kända och omtalade novellerna, medan volym två och tre innehåller de sällan eller aldrig översatta och obskyrt experimentella novellerna.

Volym två innehåller: ”Hans Pfaalls underbara äventyr”, ”Metzengerstein”, ”Levande begravd”, ”Mellonta tauta”, ”Scheherazades ettusenförsta berättelse”, ”Lornjetten”, ”Perversitetens djävul”, ”Rekordballongen”, ”Avgrunden och pendeln”, ”Tre söndagar i veckan”, ”Mystifikationen”, ”En berättelse om Ragged Mountains”, ”Ligeia”, ”Manuskript funnet i en flaska”.