Stillbild: Ann

I en närmast religiös uppgörelse med sig själv söker Ann den nåd som framtvingas ur ett liv. Författaren skriver en prosa som närmar sig den prosaiska lyriken och fäster på ett förunderligt sätt en skakande livsupplevelse på pränt.

I Stillbild: Ann lyfts fragment fram från ett familjealbum, där frånvaron speglar tillvarons alla vrår och där framhärdandet tränger fram som ett rop på livskraft.