Subaltern 1/13: Att tjäna två herrar

Teoretisk bokserie för subversiv litteratur och kultur. Utgivare: h:ström förlag.

Inledning • Hans-Georg Gadamer: Läsa är som att översätta • Franz Rosensweig: Ur Skriften och Luther • Anders Kristian Strand: Lva vie de difference. Å lese forskjeller. Refleksjoner om ”det fremmede” i leseningen av oversettelser • Antoine Berman: Etnocentrisk översättning och hypertextuell översättning • Henri Meschonnic: Språketik, översättningsetik, omgående • Birgitta Trotzig: Till översättningens lov • Julia A ireland: Heidegger, Hälderlin och excentrisk översättning • Friedrich Hälderlin: Breven till Böhlendorff • henrik Sundberg: Teknik, språl, språkteknologi. Om språkmaksiner och vöersättning • Anna Sjöberg: I begynnelsen var översättning • Camilla Miglio: Mellan Babel och pingst. A partir des tours de Babel de Jacques Derrida