Subaltern 3/2010

Vad är världen? är en av frågorna som skulle kunna ledsaga läsaren av detta nummer av Subaltern. I den antika kommentaren om skapelsens uppbyggnad, Om Kosmos, beskrivs världen som en harmonisk helhet med jorden i centrum omgiven av planeterna, stjärnorna och den orörde röraren: Gud. Kontrasten är stor till den judiske filosofen Franz Rosenzweig, som tecknar en bild av världen som en gåva, en skapelse med en början och ett slut. Vid sidan av de metafysiska spekulationerna möter vi i detta nummer poetiska och skönlitterära texter av bland andra George Oppen, Danielle Collobert och Ulrich Schlotmann, som alla i en eller annan mening knyter an till frågan om människan och världen. Varför finns det något i stället för inget?