Teorin om de fyra rörelserna och de generella ödena

Charles Fourier förespråkade en omorganisation av samhället, där självförsörjande och vetenskapligt planerade enheter skulle ge ett maximum av både samverkan och självuppfyllelse för medlemmarna.

I detta verk visar Fourier på sin teori om att naturen har fyra rörelser: den materiella, den organiska, den animaliska och den sociala rörelsen. Den materiella rörelsens lag, alltså tyngdkraften, har Isac Newton (1643-1727) redan avslöjat, men lagarna för den sociala rörelsen avslöjar Fourier år 1808, då han publicerade denna bok.

Charles Fourier föddes i Besancon, Frankrike, 1772. Han fick sin utbildning vid det lokala jesuinkollegiet och efter tjänstgöring i den franska armén jobbade han som bokhållare i Lyon. Det här föreliggande verket är Charles Fouriers huvudverk, nu för första gången översatt och publicerat på det svenska språket.