Vad är tredje ståndet?

Sieyès berömda och inflytelserika pamflett Vad är tredje ståndet? skrevs det turbulenta revolutionsåret 1789 och kom att utgöra revolutionens manifest. I sin stridsskrift redogör Sieyès för maktens vanstyre och adelns parasiterande, och han pläderar för de politiska önskemålen hos de stora maktlösa massorna som utgjorde det så kallade tredje ståndet. Det tredje ståndets krav innebar att de dels ville bli representerade av egna medlemmar i generalständerna, dels att representationsprincipen måste vara sådan att deras antal var lika stort som de övriga två privilegierade stånden tillsammans och att omröstningen måste följa principen om en röst per huvud. Enligt Sieyès var det tredje ståndet tillräckligt för att representera hela nationen. Det var också det stånd som, till skillnad mot de två privilegierade stånden, utförde allt värdefullt arbete inom samhällets olika sektorer: jordbruket, hantverket, industrin och tjänstesektorn.