Den manliga dominansen

Pierre Bourdieus senaste bok, Den manliga dominansen, handlar om mäns makt över kvinnor. Den innehåller politiska ställningstaganden, men det handlar enligt Bourdieu i första hand om en massspridning av en vetenskaplig analys. Samtidigt är Den manliga dominansen en bok som ger en god bild av sociologen Pierre Bourdieus sätt att se och tänka. Den ger läsaren möjlighet att förstå grundläggande synsätt som rör dialektiken mellan det subjektiva och det objektiva, dvs mellan kognitiva och objektiva strukturer, samt exempelvis begreppet symbolisk makt. Den manliga dominansen är en kontroversiell skrift. När den förra hösten publicerades i Frankrike orsakade denna Bourdieus intervention i den feministiska diskursen våldsam debatt.