Döden och odödligheten i det moderna samhället

Bauman tar oss med på en resa genom historien som visar hur vi i olika epoker hanterat insikten om vår dödlighet. Den grundläggande tesen är att bearbetningen av denna insikt alltid utgjort en drivkraft i mänskliga kulturyttringar, också i dem som tycks tala om helt andra ting.

– Jonny Karlsson: Östgöta Correspondenten

 

Nøkkelord: Filosofi Sosiologi Humanistiske fag