Flytande rädsla

Moderniteten skulle bli det stora språnget framåt, in i en värld befriad från ett blint och outgrundligt öde. Men än idag har vi inte kontroll över vad som händer i våra samhällen, lika lite som vi har kontroll över vad som händer på jorden. Kanske saknar vi till och med de verktyg som skulle kunna kontrollera krafterna som formar våra livsvillkor. I Flytande rädsla fortsätter Zygmunt Bauman den utforskning av modernitetens ambivalenser, av dess löften och hot, av dess framsteg och katastrofer, som gjort honom till en av vår tids mest uppmärksammade sociologiska skriftställare. Vi lever idag, hävdar han, i en rädslans tid. Både naturen och andra människor väcker farhågor. Rädslan närs av naturkatastrofer, miljöförstöring och förgiftad mat, av våldsbrott och terrorattacker. Men det finns också en tredje zon, en grå och ännu namnlös zon, varifrån hoten inte är alltigenom naturliga, inte alltigenom mänskliga, utan naturliga och mänskliga på en och samma gång, men inte riktigt någotdera. Den zon där kraftverk exploderar, bensinkranar sinar, börser kraschar, allsmäktiga företag försvinner tillsammans med jobb man trott vara solida som klippor, där jetplan med sina tusentals säkerhetsanordningar och hundratals passagerare kolliderar med varandra, där marknadsnycker gör de dyrbaraste och mest eftertraktade tillgångar värdelösa och där alla andra slags tänkbara eller otänkbara katastrofer drar ihop sig, redo att övermanna de försiktiga och oförsiktiga lika. Nya faror upptäcks och annonseras ut nästan dagligen – och hur många undflyr inte vår och experternas uppmärksamhet, medan de bereder sig att slå till utan förvarning? Rädslan, säger Baumann, är »en av de mest ödesdigra av de många demoner som bygger bo i vår tids öppna samhällen». Hur ska dessa samhällen hantera osäkerheten i nuet och om framtiden? Kan de återvinna en kontroll som tycks ha glidit dem ur händerna, kan de återvinna en självtillit liknande den som var förknippad med modernitetens löften?

Zygmunt Bauman är professor emeritus i sociologi vid universiteten i Warszawa och Leeds.