Lovtal till intet

Genom att återvända till hermeneutikens antika källor på jakt efter dess otänkta utgångspunkter lyckas Sá Cavalcante Schuback i Lovtal till intet – essäer om filosofisk hermeneutik öppna dörren mot ett annorlunda sätt att förstå läran om tolkning. Ut-ifrån en läsning av bland andra Aristoteles, Xenofanes, F.D.E. Schleiermacher, Hans-Georg- Gadamer och Friedrich Nietzsche presenterar hon en hermeneutik som låter inflytande, inspiration och improvisation bli fundamentala moment i förståelsen. Sá Cavalcante Schuback visar att hermeneutiken ännu har mycket att bidra med i den samtida humanvetenskapliga forskningen och debatten.