På spanning efter politiken

Vi lever i en värld som inte längre ifrågasätter sig själv. En värld som lever från dag till dag, försöker hantera de kriser som uppstår och kämpar för att skydda sig mot nya, utan att veta vart den är på väg och utan att försöka planera för eller ens föreställa sig någon bättre framtid. Samtidigt tycks allt viktigt i våra liv – våra nära relationer, vårt kärleksliv, de mål med livet vi finner värda att sträva efter – allt mer sårbart, ovisst, osäkert och utsatt. Finns det ett samband mellan formen på den värld vi bebor och det sätt på vilket vi lever våra liv? I På spaning efter politiken söker Zygmunt Bauman reda ut hur detta samband ser ut. Det gäller, menar Bauman, att återuppbygga det »privata/offentliga» rum där privata bekymmer och offentliga angelägenheter kan mötas och där medborgare tar del i en offentlig diskussion för att tillsammans styra sig själva. I På spaning efter politiken diskuterar Bauman brännande aktuella frågor som det republikanska stats- och medborgarbegreppet och tanken om medborgarlön. Utgångspunkt är övertygelsen att individuell frihet endast kan vara resultatet av kollektiva ansträngningar. Zygmunt Bauman vill bidra till att åter göra en översättning mellan privat och offentligt möjlig. Endast på så sätt kan politiken förnyas och bli livskraftig.

Zygmunt Bauman är professor emeritus i sociologi vid universiteten i Warszawa och Leeds.