Samhällsvetenskapernas logik

Jürgen Habermas har ägnat åtskillig möda åt att formulera en modern kritisk samhällsteori. Samhällsvetenskapernas logik är en av de viktigaste byggstenarna i detta arbet och en milstolpe på vägen mot teorin om det kommunikativa handlandet. Boken är central för den som vill förstå Habermas’ tänkande, men också för den som vill förstå vad det är som kännetecknar samhällsvetenskaplig forskning och skiljer den från annan vetenskaplig verksamhet. Medan natur- och kulturvetenskaperna kan leva sida vid sida i ömsesidig likgiltighet, måste samhällsvetenskaperna klara spänningen mellan divergerande ansatser under ett och samma tak. Argumentationen i Samhällsvetenskapernas logik riktas åt två håll. Det positivismkritiksa argumentet går ut på att samhällsvetenskapen måste lära av de metoder som utvecklats av de texttolkande kulturvetenskaperna. Lika starkt argumenterar dock Habermas mot den hermeneutiska idealism som nöjer sig med att rekonstruera mening. Det gäller, menar han, att få grepp om sociala handlingars objektiva relationer, de innebörder de har bortom aktörernas egna intentioner. Samhällsvetenskaperna måste vara både förklarande och tolkande.

 

Nøkkelord: Filosofi Samfunnsvitenskap