Tre böcker om själen

Få filosofer har utövat ett sådant inflytande på den västerländska tanketraditionen som Aristoteles. I Om själen, förmodligen tillkommen under den tid då Aristoteles ledde den egna skolan Lykeion i Aten, mellan åren 335 och 323 f Kr, diskuteras livsprincipen och människans själ.

Om själen har genom århundradena haft en central betydelse för filosofins och psykologins utveckling, och för reflektioner kring vad människan är. Nu föreligger den i ny svensk översättning.

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie Antikk filosofi