En teori om retfærdighed

Retfærdighed er et gammelt tema i filosofiens historie - jf. Platons dialog 'Staten' - og ikke uden grund, da samfund og moral, de sociale spilleregler og omgangsformer, afhænger af en eller anden bestemmelse af retfærdighed, der atter afhænger af en forestilling om det gode og det gode liv. Praktisk hænger retfærdighed også sammen med magt, dvs. magtens forvaltning af det fælles samfund og dets vilkår for borgerne. Rawls kommer ikke uden om disse sammenhænge, tværtimod, men han vil ikke nøjes med den liberalistiske begrundelse i utilitarismen: nytte/lykke-maksimeringsprincippet, som jo også spøger i disse nyliberalistiske og markedsbegejstrede tider, hvor omsorgen for de svage og mindre heldige og for samfundets sammenhængskraft er på retur. Rawls er tydeligvis imod denne udvikling, som skyldes kapitalismen selv, når velfærden bliver rigelig, almen og kynisk-egoistisk, dvs. når arbejderbevægelsen og socialdemokratierne har 'sejret af helvede til' og gjort alle til selvtilstrækkelige, ærgerrige liberalister. Det bliver der ikke meget samfund ud af: det fælles bliver privatiseret og skåret væk, og ind kommer volden, ustabiliteten og terroren, for der er stadig en bund, en udstødt gruppe, der revolterer. Det er ikke klassekamp, men usikre velfærdssamfund på ryggen af galloperende økonomiske forskelle, der skyldes en manglende forståelse af og omsorg for, hvad retfærdighed er. Derfor Rawls' gevaldige og skelsættende forsøg på at sætte en ramme for at tale om retfærdighed og blive enige om dens indhold, forvaltning og implementering. De 'gamle' (Hobbes, Locke, Rousseau osv.) gik ud fra naturtilstanden, men Rawls ved godt, at man ikke kan udlede BØR af ER, normative sætninger af deskriptive sætning, og derfor taler han fiktivt, model-agtigt om den 'oprindelige situation': hvordan ville - og vil - mennesker vælge retfærdighedsidealer, hvis de ikke kunne vide bested med deres egen situation, dvs. tage højde for egen fordel? Han taler her om et 'uvidenheden slør' for at drive os til at tænke for alvor idealt, dvs. ikke ensidig, men fælles, dvs. tænke retfærdighed (inkl. fordeling af goderne), så jeg selv er med i spillet og ikke risikerer at blive offer for min egen strategi, min egen evne til at 'regne den ud'. Derved - og efter et utal af mellemregninger, præciseringer osv. - når Rawls til en retfærdighedsteori, der praktisk (som en samfundskontrakt) sætter demokratiet, menneskerettighederne og en økonomisk fordelingspolitik, der ved at mindske forskelle kan lade samfundet favne alle og retfærdighed til et praktisk og materielt fælles gode. Det er ikke sød musik i Anders Fogh Rasmussens ører, men det skaber sikre, stabile samfund, der passer på sig selv og sin velfærd - uden private forsikringsordninger og vagtværn! Et hovedværk i den moderne moral- og samfundsfilosofi, intet mindre!

"'En teori om retfærdighed' er et mesterværk ; det er måske årets vigtigste bog på dansk." Rune Lykkeberg i en stor anm. i Information 26.5.05. 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie

  John Rawls: En teori om retfærdighed
 • Forlag: Det lille Forlag
 • Utgivelsesår: 2005
 • Merknad: Oversat fra engelsk/amerikansk efter 'A Theory of Justice' (1971), dvs. efter den reviderede version fra 1999. John Rawls (1921-2002) var professor i filosofi ved Harvard University
 • Kategori: Filosofi
 • Oversetter: Mogens Chrom Jacobsen
 • Lagerstatus:
  Ikke på lager
 • Antall sider: 568
 • ISBN: 9788791220210
 • Innbinding: Heftet m/klaffer