Mellem ting: Foucaults filosofi

Foucaults forfatterskab er - hvad de værker angår, han selv udgav - ved at være komplet oversat til dansk: 'Vidensarkæologien' følger senere på året (forlaget Philosophia), og 'Ordene og tingene', der længe har været udsolgt (i en mangelfuld oversættelse), genopstår her på forlaget til januar/februar 2006. Men der er meget mere i det store forfatterskab, ikke mindst de forelæsninger, Foucault holdt på Collège de France 1971-1984, og som nu er under udgivelse (endnu ikke på dansk) - samt de mange mindre bidrag samlet i 3 bind 'Dits et écrits'. Hele dette korpus har været igennem Anders Fogh Jensens hoved, og resultatet er blevet en total læsning af Foucaults filosofi, præsenteret med sine filosofiske/videnskabsteoretiske forudsætninger (den franske epistemologi) og bredt ud i overordnede temaer, der bringer de enkelte værker og erkendelser i fokus. Fra galskaben, fængslet og sexualiteten til det store ledelses- og gouvernementalitets-projekt, der gentænker magt, viden og disciplinering som veje til at få styr på menneskene, kulturen, samfundene og erkendelsen. 'Mellem ting' fastholder via Foucault det, der altid er mellem ting - og mellem mennesker: bånd, relationer, betydninger, italesættelser osv., og dette 'noget' mellem tingene udgør Foucaults filosofi, i metode og begreber såvel som i betydninger og erkendelser. - Ikke en introduktionsbog i sædvanlig forstand, der kan spare den dovne læser for selv at læse Foucault, men en grundbog af de usædvanlige - og usædvanligt givende - for de, der læser eller har læst. Her får du også styr på Foucaults tænkning!

Anders Fogh Jensen, f. 1973, er filosof, uddannet ved Sorbonne i Paris og pt. ansat ved Institut for kunst og kulturvidenskab på Københavns Universitet. 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie

Andre kunder kjøpte også: