Billedkunst 2/2011

BILLEDKUNST er et fagblad som utgis av Norske Billedkunstnere. Det er medlem av Den Norske Fagpresses Forening, og arbeider under redaktørplakaten. Bladet kommer ut med syv utgaver i året, og har et bekreftet opplag på ca 3500.