Billedkunst 6/2015

Billedkunst er et fagblad som utgis av Norske Billedkunstnere. Det er medlem av Den Norske Fagpresses Forening og Norsk Tidsskriftforening, og arbeider under redaktørplakaten. Bladet kommer ut med syv utgaver i året, og har et bekreftet opplag på ca 3700.