Alfabetets användning: Konret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal

Är poesin ande eller materia? Ska vi närma oss poesin som en själens sanna röst? Eller ska vi se den som alltid märkt av sin materiella och diskursiva omgivning?

I Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal undersöker Jesper Olsson hur sextiotalets konkreta poesi - Öyvind Fahlström, Jarl Hammarberg, Åke Hodell, Bengt Emil Johnson och andra - kan läsas i relation till de medielandskap som tar form under det sena 1900-talet. Här uppsöks dolda sidor av såväl skrivmaskinen som bandspelaren som litterära teknologier. Här knyts ordlekarna och de poetiska systemen till cybernetik och en kommande digital estetik. Den konkreta poesins komiska och oroande arbete med ord, bild och ljud framstår som ett radikalt svar på en ny situation för litteraturen, där skrivandet och läsandet står inför en omvandling - på gränsen till ett utträde ur Gutenberggalaxen.

Alfabetets användning erbjuder både en historisk genomgång av en märkligt bortträngd strömning i svensk poesi - en strömning som i högsta grad var en del av ett internationellt avantgarde - och en serie läsningar av poesi och poetik som griper rakt in i samtidens poetiska och medieteoretiska diskussion.

Jesper Olsson är litteraturvetare, kritiker och en av redaktörerna för tidskriften OEI.

Nøkkelord: Teori Litteraturvitenskap Poesi Konkret poesi

Andre kunder kjøpte også: