Emokonseptualisme

Begrepet ”emokonseptualisme” ble lansert 2007 i en artikkel i Morgenbladet. Det ble sendt ut som en sonde for å danne et arkiv over generasjonsdiagnosenes spredningsmønster. Innholdsmessig skulle begrepet reflektere konkrete fenomener i kunsten, samtidig skulle det kartlegge hvordan det ble brukt og hvem som brukte det. Bokproduksjonen har således vært outsourcet til norsk kunstoffentlighet.

Resultatet foreligger nå i bokform og utgjør et empirisk grunnlag for en undersøkelse av kunstoffentligheten. Boken danner et bilde av et samtidig kunstfelt – språkbruk knyttet til kunst, retorikk og kunstkritikkens relasjon til faglige vurderinger og trender. Til forskjell fra annen forskning på kunstkritikk er dette prosjektet en intervensjon i selve kunstkritikken med det for øye å danne et kart og et konkret rom for debatt.

Vi takker følgende kritikere og kunstskribenter for deres ufrivillige bidrag til boken. Charlotte Krog, Tommy Olsson, Bjørn Hatterud, Nina Marie Haugen Holmefjord, Anette Therese Pettersen, Tore Kierulf Næss, Ruth Hege Halstensen, Stina Högkvist, Karin Haugen, Hans Thorsen, Kari J. Brandtzæg, Mariann Enge, André Gali

De har alle bidratt til å utbygge begrepsdefinisjonen og dermed spredningen. De har utfylt prosjektets intensjon om outsourcing av bokens tekstproduksjon.

Andre kunder kjøpte også: