Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi

Hva vil det si å høre hjemme i verden, og hvilken plass har hjemstedet, tilhørighet og mangel på tilhørighet hatt i skole og utdanning? Denne antologien tar opp spenningen mellom det hjemlige og det ukjente, mellom skole og utdanning og forestillinger om hjemstedet. Å høre hjemme i verden er ikke det samme som å være på et sted rent fysisk. Å høre hjemme kan oppleves som en frihet til å forlate noe – eller til å bli værende.  Samtidig er hjemmet en skjør plass hvor man kan føle seg hjemme til tross for opplevelse av urett.

 

Spørsmålene forfatterne stiller i denne boka, er mange. Innebærer mangel på hjemfølelse også tap av tilhørighet til en identitet, til stedet, til naturen? Tilhørighet til akkurat dette hjemstedet, denne plassen å høre hjemme i verden på, kommer til uttrykk i litteratur, musikk, lesebøker, skolefag, fysiske omgivelser, reiser og oppfinnsomme refleksjoner. Tematikkene i boka kretser rundt hjemmet og stedet som metafor og som begrep i pedagogikken, og tekstene belyser på hvert sitt vis hva det betyr å befinne seg mellom sentrum og periferi, mellom hjemme og ute, eller på det stedet der du blir hørt og sett.