Hermeneutisk lesebok

429,-

De viktigste forfatterskap fra tre århundrers hermeneutikk er her samlet for første gang på norsk. Utvalget spenner fra klassisk teksthermeneutikk til samfunnsvitenskapelig hermeneutikk, fra eksistenshermeneutikk til dekonstruksjon. Utvalget introduseres i et grundig forord ved redaktørene.

*Walter Benjamin *Rudolf Bultmann *Johann Chladenius *Paul de Man *Wilhelm Dilthey *Sigmund Freud *Hans-Georg Gadamer *Clifford Geertz *Jürgen Habermas *Johann G. Herder *Martin Heidegger *Friedrich Nietzsche *Paul Ricoeur *Friedrich Schlegel *Friedrich Schleiermacher *Peter Szondi *Charles Taylor

Nøkkelord: Filosofi Hermeneutikk Litteraturvitenskap