Skillingsvisene i Norge 1550-1950. Studier i en forsømt kulturarv

Skillingsvisene er en av de betydeligste kulturskattene våre forfedre og -mødre har etterlatt seg. Visene ble trykt i skillings- trykk – små, billige sanghefter med en håndfull vers på rim, som sirkulerte i Norge i perioden 1550 til 1950. Disse sangene er den aller eldste trykte litteraturen som fins her til lands, og i flere hundre år var det også den mest populære. Men frem til nå har skillingsvisene langt på vei vært forbigått i forskningen.

 

I denne boken har 17 forskere bidratt til å bringe skillingsvisene frem fra forglemmelsens mørke. Hva handlet skillingsvisene om, hvem skrev dem, hvordan ble de solgt og sunget, og hva betydde de for menneskene som lyttet til dem? Boken belyser emnemangfoldet i skillingsvisene – fra dommedag, naturkatastrofer og mord, til kjærlighet, sladder og skøyteløp.

 

Skillingsvisene i Norge 1550–1950 er den første norske vitenskapelige antologien om skillingstrykk. Den følges av den frittstående antologien Arven fra skillingsvisene. Fra en sal på hospitalet til en sofa fra IKEA av Siv Gøril Brandtzæg og Bjarne Markussen (red.).

 

Siv Gøril Brandtzæg er førsteamanuensis i litteraturvitenskap ved NTNU i Trondheim.
Les mer om forfatteren